Informace k provozu MŠ od 26. 4. 2021

Mateřská škola v Žihli je podle nařízení Vlády ČR od 26. 4. 2021 otevřená pro všechny děti bez omezení počtu na třídách a bez testování.

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy se budou zápisy do MŠ konat bez osobních přítomností dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Zákonní zástupci mohou podat přihlášku k předškolnímu vzdělávání v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021 těmito způsoby:

  • datovou schránkou
  • poštou
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat jen prostý e-mail)
  • osobní podání v MŠ: po telefonické domluvě na tel. č. 602 371 847

 

K zápisu je třeba doložit tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte
  • Kopie rodného listu

 

Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo si je lze vyzvednout v MŠ (po telefonické domluvě na tel. č.: 602 371 847)             

Případné dotazy Vám zodpovíme na e-mailové adrese skolka@zs-zihle.cz.

Evidenční list dítěte 1..pdf
Evidenční list dítěte 2..pdf
Přihláška k předš. vzdělávání.doc

 

Mgr. Hana Baborová

ředitelka ZŠ a MŠ v Žihli

 

 

Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 je mateřská škola otevřena pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí. Informace o podmínkách docházky těchto dětí zaslány zákonným zástupcům e-mailem.

MS_Navrat_pedagogicka_cast.pdf
Postup pri testovani.pdf

testovani diagram MŠ.pdf

Mateřská škola

KONTAKT DO MŠ:

                                                 telefon:    373 395 151

                                  mobil starší děti:    725 892 348

                                mobil mladší děti:    602 371 8 47

       e-mail:    skolka@zs-zihle.cz

 

Zřizovatel:

Obec Žihle

 

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřské školy:

06.15 – 16.15

06.15 – 07.00 se schází děti v pavilonu B (starší děti)

 

Důležité upozornění:

6.15 - 8.00 - příchod dětí do MŠ

14.20 - 16.15 rozcházení dětí

 

Přijímání dětí:

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který je vyhlášen ředitelkou školy každý rok v měsíci květnu. Rodiče jsou písemně vyrozuměni o přijetí dítěte.

 

 

Školné:

MŠ                                                                                                              200,00 Kč

MŠ bez docházky (na základě písemné žádosti podané do 15. dne v měsíci)      100,00 Kč     

MŠ předškoláci                                                                                             osvobozeni

MŠ OŠD (odklad školní docházky)                                                                  osvobozeni

 


Školní řád MŠ k 1. 9. 2020

ŠVP MŠ

Úplata za vzdělávání

POZOR NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

PAVILON „A“ – třída mladších dětí:       602 371 8 47

PAVILON „B“ – třída starších dětí:         725 892 348

 

Důležité upozornění!

 

6.15 -  8.00 hodin

Příchod dětí do MŠ.

8.00 hodin

Vchody do MŠ se uzamykají.

Děkujeme, že dodržujete tento čas, pozdějším příchodem rušíte naši výchovně-vzdělávací činnost.

 
 

11.40 – 12.20 hodin

Vchody se otevírají pro rodiče, kteří vyzvedávají své dítě po obědě.

12.30 – 14.20 hodin

Vchody do MŠ jsou zamčené.

14.20 – 16.15 hodin

Rozcházení dětí domů.

Děkujeme, že respektujete provozní dobu školy tak, aby se mohla uzamknout v 16.15 hodin.

 

Vchody do MŠ jsou opatřeny zvonky do jednotlivých tříd pro případ, kdy přivádíte nebo odvádíte své dítě po předchozí domluvě v jiném čase.

 

Upozornění ke stažení ZDE.

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz