Krytosemenné

Zdroj: PILÁT, Albert. Atlas rostlin. 5. nezm. vyd. Ilustrace Otto Ušák. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. Obrazové pomocné knihy pro všeobecně vzdělávací školy.

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz