Projekty OP VK

Ve školním roce 2015/2016 se naše základní škola zapojila do výzvy č . 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva č. 57 byla vyhlášena v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla...
Ve školním roce 2015/2016 se naše základní škola zapojila do výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Tato výzva byla blíže...

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz