Zasedání školské rady

Dne 11. 12. 2017 byla zvolena nová školská rada ve složení: Ing. Marcela Juhová - zvolena pedagogickými pracovníky Mgr. Vlastimil Šmídl - zvolen pedagogickými pracovníky Martéta Tieslová - jmenovaná zřizovatelem Jana Schönová - jmenovaná zřizovatelem Pavel Vojtěch - zvolen zákonnými zástupci...

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz