Volba povolání 2020/2021

 

Volba povolání 2019/2020

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: www.infoabsolvent.cz
 

Volba povolání 2018/2019

 

Volba povolání 2017/2018

 

Volba povolání 2016/2017

ČÍM BUDU 2016.pdf (2028897)

 DOD konané ve školním roce 2016-17.pdf (284196) 

Prezentace - Přijímací řízení na SŠ

 

Vyhláška:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle


Přihlášky:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

 

 

Volba povolání 2015/2016

ČÍM BUDU 2015.pdf (2034064) - aktualizace k 22. 10. 2015
 
 

Volba povolání 2014/2015

 
Přihláška SŠ:
 

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz